Przeprowadzane przez nas ekspertyzy kominów żelbetowych pozwalają na kompleksowe analizy stanu konstrukcji, dzięki czemu mają Państwo pewność, że kominom nic nie grozi i w dalszym ciągu mogą spełniać swoje zadanie. Ekspertyza pozwala na określenia bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, a także zidentyfikowanie wszelkich problemów.

Ocena stanu technicznego kominów przemysłowych

Nasza firma wykonuje dokładne i precyzyjne analizy pozwalające na identyfikację wszystkich potencjalnych problemów z przewodami kominowymi. Ich odpowiednia identyfikacja stanowi podstawę do zarządzenia renowacji i umożliwia remonty kominów stalowych, ceramicznych i żelbetowych.

Usługa ekspertyzy kominów żelbetowych obejmuje:

 • Oględziny powierzchni zewnętrznej trzonu
 • Ocena stanu technicznego wymurówki wewnętrznej trzonu
 • Badania sklerometryczne betonu
 • Przegląd osprzętu stalowego komina (drabina komunikacyjna, galerie, płyty ociekowe)
 • Geodezyjny pomiar pionowości osi komina
 • Analizę statyczno-wytrzymałościową
 • Ocenę stanu instalacji elektrycznej
 • Ocenę stanu instalacji odgromowej
 • Pomiary skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • Analizę uzyskanych wyników przeglądu z opracowaniem wniosków
 • Opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację obiektu
 • Opracowanie technologii naprawy konstrukcji
 • Opracowanie dokumentacji fotograficznej