Kominy żelbetowe i zadbanie o ich poprawne funkcjonowanie są jednym z podstawowych zakresów pracy naszego przedsiębiorstwa. Dokonujemy pomiarów, obliczeń i analiz stanu obiektu, na podstawie których określamy działania, które trzeba podjąć aby zachować funkcjonalność komina.

Profesjonalne przeglądy stanu technicznego kominów przemysłowych żelbetowych – tylko RemBud!

Dzięki fachowcom z naszej firmy możesz zadbać o stan swoich przewodów kominowych z żelbetu. Wybierając nas, masz pewność, że wykonany przegląd wykryje wszelkie nieprawidłowości i pozwoli na skuteczne zabezpieczenie i naprawę obiektu, by nie stwarzał zagrożenia oraz służył w sposób użytkowy jeszcze przez długi czas.

Poniżej przedstawiamy działania, jakie przeprowadzamy w zakresie kominów żelbetowych i ich konserwacji. Wykonujemy szereg działań, w tym:

 • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego metodami alpinistycznymi.
 • sporządzenie inwentaryzacji uszkodzeń płaszcza 
 • pobranie próbek betonu (wykonanie odwiertów) wraz z określeniem własności fizyko-chemiczne betonu
 • badania sklerometryczne betonu
 • rewizja i ocena drąży kominowej wraz z sprawdzeniem stanu dylatacji.
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • badania skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiary instalacji (elektrycznej, oświetleniowej)
 • obliczenia sprawdzające statykę komina 
 • analiza statyczna konstrukcji pod kątem montażu anten lub zwężki
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację
 • opracowanie technologii naprawy konstrukcji 
 • wykonanie projektów oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego komina
 • opracowania rozwiązań technicznych przy zmianie sposobu opalania, wprowadzeniu spalin odsiarczonych, montażu zwężki.