KOMINPROFIL

42-580 Wojkowice, ul. Długosza 94                     

E-mail:   kominprofil@op.pl

Sekretariat:
Telefon/Fax: 32 769 74 70

Właściciel:Grzegorz Chojnacki tel. kom. 500 228 973

Kierownik Grup Robót:    Marek Gajdzik tel. kom. 506 966 286

Dział Ekspertyz:  inż. Jarosław Jastrząb tel. kom. 502 356 428