OFERTA

Firma oferuje kompleksowe dotyczące Kominów przemysłowych. Są wśród nich usługi projektowe dotyczące nowych inwestycji jak również modernizacji już istniejących. Od wielu lat zajmujemy się budową kominów o konstrukcji stalowej i ceramiczne. Wielokrotnie wykonywaliśmy modernizację, remonty oraz przebudowy kominów. W naszej ofercie są także rozbiórki, demontaże jak również skracanie i nadbudowy. Oto szczegółowa specyfikacja zakresu naszych usług.

Ekspertyzy techniczne: oceny stanu technicznego i przeglądy okresowe

Kominy stalowe

 • przeglądy metodami alpinistycznymi trzonów stalowych, 
 • ultradźwiękowy pomiar grubości blach trzonu metodami nieniszczącymi 
 • przegląd stanu technicznego połączeń spawanych i śrubowych
 • przegląd osprzętu komina (drabiny, podesty, konstrukcje wsporcze, odciągi)
 • przegląd konstrukcji wsporczej lub odciągów 
 • korekta naciągu i wyznaczanie sił w odciągach linowych.
 • przegląd stanu technicznego zabezpieczenia antykorozyjnego.
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • badania skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiary instalacji (elektrycznej, oświetleniowej)
 • obliczenia sprawdzające statykę komina 
 • analiza statyczna konstrukcji pod kątem dodatkowego obciążenia (montaż anten)
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację

Kominy ceramiczne

 • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń płaszcza zewnętrznego metodami alpinistycznymi.
 • przegląd i ocena powierzchni drąży kominowej.
 • przegląd osprzętu stalowego komina (drabiny komunikacyjne, obręcze stalowe, podesty, płyty ociekowe głowicy)  
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • badania skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiary instalacji (elektrycznej, oświetleniowej)
 • obliczenia sprawdzające statykę komina 
 • analiza statyczna konstrukcji pod kątem dodatkowego obciążenia (montaż anten)
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację

Kominy żelbetowe

 • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego metodami alpinistycznymi.
 • sporządzenie inwentaryzacji uszkodzeń płaszcza 
 • pobranie próbek betonu (wykonanie odwiertów) wraz z określeniem własności fizyko-chemiczne betonu
 • badania sklerometryczne betonu
 • rewizja i ocena drąży kominowej wraz z sprawdzeniem stanu dylatacji.
 • wykonanie badań pionowości osi komina
 • badania skuteczności uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiary instalacji (elektrycznej, oświetleniowej)
 • obliczenia sprawdzające statykę komina 
 • analiza statyczna konstrukcji pod kątem dodatkowego obciążenia (montaż anten, montaż zwężki)
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację
 • opracowanie technologii naprawy konstrukcji 
 • wykonanie projektów oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego komina  
 • opracowania rozwiązań technicznych przy zmianie sposobu opalania, wprowadzeniu spalin odsiarczonych, montażu zwężki.

Maszty i wieże  

 • przeglądy metodami alpinistycznymi 
 • przegląd stanu technicznego połączeń spawanych i śrubowych
 • przegląd osprzętu (ciągi komunikacyjne, podesty, odciągi)
 • pomiary instalacji (odgromowej, elektrycznej, oświetleniowej)
 • korekta naciągu i wyznaczanie sił w odciągach linowych.
 • przeglądy i ocena stanu odciągów linowych.
 • korekta naciągu lin w odniesieniu do pionowości osi obiektu.
 • wymiana i smarowanie lin odciągowych.
 • naprawy i serwisowanie mechanizmów napinających
 • wykonanie dokumentacji fotograficznych.
 • obliczenia sprawdzające statykę.
 • opracowanie wytycznych remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację

Prace projektowe

 • dobór gabarytów konstrukcji do wymogów technologicznych.
 • projekty budowlane (wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę).
 • projekty konstrukcyjno-wykonawcze.
 • projekty technologii montażu, demontażu.
 • opracowanie projektów prac remontowych i zabezpieczających 
 • wyceny inwestycji, remontów, modernizacji  
 • opracowanie kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, powykonawczych) 
 • doradztwo techniczne 

Konstrukcje stalowe, maszty, wieże – montaże, remonty.

 • projektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji wysokich, o dużym stopniu skomplikowania.
 • modernizacje, remonty konstrukcji i urządzeń.
 • montaże i demontaże konstrukcji stalowych z zastosowaniem metod alpinistycznych.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

 • remonty, reprofilacja uszkodzeń konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem systemów naprawczych PCC.
 • zabezpieczenia powłokowe i chemoodporne konstrukcji betonowych.

Remonty, prace antykorozyjne.

 • szeroko rozumiane remonty konstrukcji
 • prace antykorozyjne konstrukcji stalowych (wieże, konstrukcje wsporcze, maszty, suwnice, konstrukcje hal) 
 • stalowe zwężki kominowe
 • zwężki ceramiczne kominów przemysłowych.

Instalacje elektryczne oświetlenia przeszkodowego i odgromowe.

 • montaż nowych układów świetlnych
 • prace konserwacyjne i remontowe instalacji.
 • dostosowanie instalacji oświetleniowych do aktualnych norm i przepisów.
 • kompleksowa naprawa instalacji odgromowych.
 1. wykonanie instalacji otokowych na głowicy komina 
 2. wykonanie zwodów pionowych 
 3. wykonanie instalacji odprowadzających 
 4. sprawdzenie oraz uruchomienie instalacji, potwierdzenie protokólarne przez uprawnioną osobę

Dzienne oznakowanie przeszkodowe. 

 • wykonanie projektów oraz uzgodnień dot. oznakowania przeszkodowego dziennego komina  
 • dostosowanie oświetlenia do rozporządzenia (Dz.U.Nr 130, poz. 1193) oraz zmiana 2006 Dz.U. Nr 9 poz. 53
 • wykonanie oznakowania konstrukcji w postaci tzw. pasów przeszkodowych

Prace termoizolacyjne.

 • projektowanie i dobór termoizolacji przemysłowych.
 • montaż izolacji termicznej kanałów spalin, zbiorników, kominów, elektrofiltrów.
 • wykonanie osłon z blach płaskich, trapezowych, z zastosowaniem stali ocynkowanej, nierdzewnej i aluminiowej.