PPodstawą naszego działania jest wiedza, wieloletnie doświadczenie i kompetencja. Każdy projekt wykonujemy z pełnym zaangażowaniem kładąc nacisk na jakość, wymagania rozwiązań technicznych i materiałowych. Naszym klientom doradzamy, jak uniknąć błędów przy podejmowaniu decyzji w procesie inwestycyjnym.

Prace projektowe

  • projekty nowych obiektów i modernizacja istniejących.
  • dobór gabarytów konstrukcji do wymogów technologicznych.
  • projektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji wysokich, o dużym stopniu skomplikowania.
  • projekty budowlane (wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę).
  • projekty konstrukcyjno-wykonawcze.
  • projekty technologii montażu, demontażu.
  • opracowanie projektów prac remontowych i zabezpieczających 
  • wyceny inwestycji, remontów, modernizacji  
  • opracowanie kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, powykonawczych) 
  • doradztwo techniczne