Nasza firma w kompleksowy sposób wykonuje ekspertyzy kominów stalowych. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam opracować profesjonalne procedury, dzięki którym wszystkie wykonywane przez nas ekspertyzy kominów są przeprowadzane szybko, precyzyjnie oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami.

Dlaczego warto przeprowadzać cykliczne ekspertyzy przewodów kominowych?

Przede wszystkim dlatego, że zapewniają ciągłość pracy w bezpiecznych warunkach. Dzięki skrupulatnie przeprowadzonej analizie komina stalowego, można szybko ustalić jakie działania są konieczne do pojęcia, w tym remonty kominów, naprawy, czy całkowite renowacje, które umożliwią prowadzenie dalszej eksploatacji. To samo dotyczy komina żelbetowego , czy ceramicznego, chociaż ich konstrukcja się różni.

W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy:

 • ekspertyzy, oceny stanu technicznego, przeglądy okresowe zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.
 • prace remontowe i modernizacyjne kominów o konstrukcji ceramicznej, żelbetowej i stalowej
 • instalacje elektryczne oświetlenia przeszkodowego i odgromowe
 • projekty, analizy techniczne, nadzory

Usługa ekspertyzy kominów stalowych obejmuje:

 • Oględziny i opis aktualnego stanu technicznego komina
 • Przegląd uszkodzeń wymurówki wewnętrznej komina jeśli komin posiada
 • Pomiary ultradźwiękowe grubości blach trzonu stalowego komina
 • Ocena stanu połączeń śrubowych i spawanych
 • Analiza zabezpieczeń antykorozyjnych komina
 • Pomiary siły napięcia odciągów linowych
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczej (trójnóg, konstrukcja kratowa)
 • Ocena stanu izolacji termicznej
 • Ocena stanu technicznego osprzętu stalowego (drabina, podesty, galerie)
 • Przegląd oraz pomiar instalacji odgromowej
 • Analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji komina
 • Geodezyjny pomiar pionowości osi komina
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej stwierdzonych uszkodzeń obiektu
 • Opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi, dotyczącymi warunków dalszej eksploatacji komina, określenie zakresu napraw, konserwacji oraz zaleceń eksploatacyjnych warunkujących dalszą bezpieczną eksploatację obiektu

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami, podamy Ci więcej szczegółów dotyczących ekspertyzy kominów stalowych.